• RSS
  • Facebook
  • Twitter
27
January
Comments Off
Comments
Notariusz Katowice
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kancelaria AdwokackaNotariusz to profesja powszechnego któremu wolno zawierzyć, na co dzień pracuje on z licznymi aktami o charakterze poufnym, dlatego jego opinia musi być być bez zastrzeżeń a stan prawny nie powodująca zastrzeżeń. W praktyce należy rozumieć, iż do pracy w tym zawodzie konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, że nie byliśmy karani za zbrodnie popełnione umyślnie. Albowiem praca notariusza jest oparta na działaniach prawnych, które mogą wywołać skutki prawne dla jego klientów, musi on posiadać nie tylko solidne wykształcenie, ale także wiedzę na temat aktualnego prawa, a również wykazywać się wysoko rozwiniętą ostrożnością i delikatnością w działaniu – notariusz Katowice. Pomyłka notariusza może kosztować jego kontrahenta nie tylko utratę majątku, lecz nawet wymierzeniem kary więzienia oraz utratę dobrej opinii wobec opinii publicznej. Zadaniem urzędnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej wszelkim sporządzanym dokumentom: umowom cywilno-prawnym, (jeśli wymagają one takiego działania), testamentom, intercyzom; również stwierdzanie własnoręczności podpisu pod tego rodzaju dokumentami.

Categories: Architektura

Comments are closed.